Czwartek 18 maja 2000, godzina 12.00

Koścół parafialny pw św. Piotra Apostoła
Msza Święta w intencji
Ojca Świętego Jana Pawła II
i prawykonanie kantaty napisanej specjalnie na Jego cześć w wykoniu autora, śląskiego muzyka
Józefa Skrzeka.