Regulamin XXI Biegu Powsinogi

 

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF "Leskowiec", Klub Osiedlowy "GARSONIERA" Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach,

Współorganizatorzy:

Zarząd Główny TKKF w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach.

2. Cel imprezy

3. Termin i miejsce

10 września 2000 r. godz.11.07 stadion LKS Skawa Wadowice

4. Dystansy i trasa

5. Uczestnictwo

W biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane przez rodziców)

6. Zgłoszenia

7. Finansowanie

8. Nagrody w biegu na 15 km

W klasyfikacji (ogólnej) kobiet i mężczyzn

I miejsce - puchar + 300 zł + dyplom

II miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom

III miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom

* nagrody, dyplomy za zajęcia I - III w kategorii wiekowej

Kategorie na15 km

Kategoria

Mężczyźni

Kobiety

I

do 29 lat

do 35 lat

II

od 30 do 39 lat

powyżej 35 lat

III

od 40 do 49 lat

 

IV

od 50 do 59 lat

 

V

powyżej 50 lat

 

Kategorie na 5 km

Kategoria

Młodzież

I

od 12 do 15 lat

II

od 16 do 20 lat

III

powyżej 20 lat

 

 

9. Komunikat końcowy

10. Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno-sportowej


Organizatorzy


RULES AND REGULATIONS

1. The promotor of the fixture:

The TKKF centre - "Leskowiec" (The Society of the Physical Culture Propagation - "Leskowiec"), the Housing Estate's Club of the Building Society in Wadowice - "Garsoniera", Town Office of Wadowice,Voivodeship at Bielsko-Biała, Headquarters of Society for the Propagation of Physical Culture at Warsaw.

2. The aim of the fixture:

3. Date and a place:

10- th of September, 2000 r. 11.07 a.m. L.K.S. Skawa Wadowice stadium

4. Distances and itinerary:

5. Participation:

In the foot-race may participate everybody. The distances are choosen depends on an age of the participants. In the foot-race of 15 km may participate everybody who are 16 years old and have, up to date, a permission of a doctor or who have written a declaration to participate on one's own responsibilty (young people, up to 18 years old, are to have a written permission of their parents, additionally).

6. Notification:

7. Costs:

- everybody who starts in the foot-races of 5 km and 15 km has to pay 8 zł. The participants will be given of certificate commemorative stamps and the drinks,

- members of the TKKF, with the valid membership cards pay only 5 zł,

- costs of journeys, accommodation and food are covered by participants.

8. Prizes of the 15 km foot-races:

in the general classification of men and women:

I - st place — a cup + 300 zł + diploma,

II - nd place — a material reward + diploma

III - d place — a material reward + diploma

* the prizes, diplomas for I - III-d places in the groups depended on an age:

 

 

Kategory

Men

Women

I

up 29 year

up 35 year

II

from 30 up 39 year

ower 35 year

III

from 40 up 49 year

 

IV

from 50 up 59 year

 

V

ower 50 years

 

 

(the prizes will be given if in the group start minimum 4 participants)

9. Recapitulating report

10. Last resolve

Organizer