chlopek_1.gif (2166 bytes)

INFORMACJA DLA SZTABÓW WYBORCZYCH
    Prowadzenie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu przez kandydatów na posłów i senatorów jak i poprzez Komitety Wyborcze w czasie XXII Biegu Powsinogi dnia 9-09-2001r., może odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami biegu, w miejscu przez nich wskazanym i po wniesieniu odpłatności w kwocie 500 zł.

Prowadzona kampania wyborcza nie może zakłócać imprezy głównej jak również stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa uczestników Biegu.

Organizatorzy

Ognisko TKKF "LESKOWIEC"
tel. (33) 8232708, fax (33) 8234922
Oś. Kopernika 10

Konto Bankowe: BPH O/Wadowice 10601145-320000019858