Program  XXII Biegu Powsinogi

9 września 2001 roku