REGULAMIN XXII BIEGU  POWSINOGI

 

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF "Leskowiec", Klub Osiedlowy "GARSONIERA" SM Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach,

Współorganizatorzy:

Zarząd Główny TKKF w Warszawie, UKFIS w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

 

2. Cel imprezy

 

3. Termin i miejsce

9 września 2001 r. godz.11.07 stadion LKS Skawa Wadowice

 

4. Dystansy i trasa

50 m - dla przedszkolaków

100 m - dla kl. 1 i 2

200 m - dla kl. 3

400 m - dla kl. 4 - 6

400 m - dla dyrektorów, biznesmenów i sponsorów

1,5 km - ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum

5 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat

15 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 16 lat. Trasa posiada atest PZLA

 

5. Uczestnictwo

1. W biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane przez rodziców).

2. Na bieg 5 i 15 km będą wydawane osobne numery startowe.

3. Pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XII Biegu Powsinogi.

 

6. Zgłoszenia

 

7. Finansowanie

 

8. Nagrody w biegu na 15 km

W klasyfikacji (ogólnej) kobiet i mężczyzn

l miejsce - puchar + 300 zł + dyplom;

II miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom

III miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom

nagrody, dyplomy za zajęcia l - III w kategorii wiekowej

 

Kategorie: na 15 km

    Mężczyźni:

I

do 19 lat

II

od 20 - 29

III

od 30 - 39

IV

od 40 - 49

V

od 50 - 59

VI

od 60 - 69

VII

70 lat i starsi

        Kobiety:                              

I

do 35 lat

II

Powyżej 36 lat

   

9. Komunikat końcowy

 

10. Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno-sportowej