logo

UWAGA!!
Zgłoszenia zawodników do biegu można przesyłać na 3 sposoby:
1- Dla zgłoszeń indywidualnych -karta zgłoszeń - poniżej
2- Dla szkół i klubów sportowych najlepiej pobrać formularz zbiorczy w formacie Excela 95/97 wypełnic i przesłać pocztą elektroniczną
   3- Wypełnić formularz dołączony do foldera reklamowego i wysłać pocztą
oraz w dniu zawodów na stadionie LKS Skawa do godz. 10:30 w na stanowiskach komputerowych firmy GRAFKOM.
Będą tam również wydawane numery startowe z jednoczesnym z wpisem na listę startową


WAŻNE
Każdy uczestnik zobowiązany jest przypiąć kartonik formatu 5x10 cm wg wzoru

Kartoniki wydawane będą przy wydawaniu numerów startowych

Informacje szczegółowe
Klub "GARSONIERA" SM
34-100 Wadowice
Oś. Kopernika 10, pokój 14
tel. (033) 823-27-08 w godz. 11:00 - 18:00
konto: BPH O/Wadowice
Nr 10601145-7520-27000-520101


Internetowa Karta Zgłoszeń na XXII Bieg Powsinogi

Proszę wypełnić wszystkie pola DUŻYMI LITERAMI !!!

Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: Wpisać w formacie: rrrr-mm-dd
Płeć: Kobieta Mężczyzna
ADRES:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
e-mail:
Nazwa klubu sportowego:
Szkoła:
Nazwa szkoły:
Rok nauki:
Siedziba szkoły (miejscowość):
Będę startować w następującym biegu:


Proszę o rezerwację miejsca noclegowego z 8/9 września 2001r. Nie Tak

Wpisz uwagi:


Zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez organizatorów jedynie w celach organizacyjnych. 

Imię i Nazwisko

UWAGA:

Z powodu wysyłania w latach ubiegłych fałszywych danych, w roku bieżącym przyjęto weryfikację przesłanych danych poprzez wysłanie zwrotnego maila celem potwierdzenia poprawności. Jeśli nie będzie potwierdzenia zgłoszenie jest kasowane.