Program  XXIII Biegu Powsinogi

8 września 2002 roku