REGULAMIN XXIII BIEGU POWSINOGI

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF "Leskowiec", Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, Klub Osiedlowy “GARSONIERA" SM.

Współorganizatorzy:

Zarząd Główny TKKF w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

2. Cel imprezy

3. Termin i miejsce

8 września 2002 r. godz.11.07 stadion LKS Skawa Wadowice

4. Dystansy i trasa

5. Uczestnictwo

    1. W biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane przez rodziców).
    2. Na bieg 5 i 15 km będą wydawane osobne numery startowe.
    3. Pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XIII BIEGU POWSINOGI.

6. Zgłoszenia

7. Finansowanie

8. Nagrody w biegu na 15 km

l miejsce — puchar + 300 zł + dyplom;

II miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom

III miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom

 

Kategorie na 15km

Mężczyźni

Kobiety

Kategoria

Wiek

Kategoria

Wiek

I

Do 19 lat

I

Do 40 lat

II

Od 20 do 29 lat

II

Powyżej 40 lat

III

Od 30 do 39 lat

 

 

IV

Od 40 do 49 lat

 

 

V

Od 50 do 59 lat

 

 

VI

Od 60 do 69 lat

 

 

VII

70 lat i starsi

 

 

 

Kategorie na 5km

Kobiety mężczyźni i młodzież

Kategoria

Wiek

I

Od 12 do 16 lat

II

Od 17 do 20 lat

III

21 lat i starsi

Przy zaliczeniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę 

9. Komunikat końcowy

 

10. Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno-sportowej

                                                                                                            Organizatorzy


RULES AND REGULATIONS

1.       The promotor of the fixture:

The TKKF centre- „Leskowiec” (The Society of the Physical Culture Propagation- „Leskowiec”), the Housing Estate’s Club of the Building Society in Wadowice- „Garsoniera”.

2. The aim of the fixture:

3. Date and a place:

8- th of September, 2002, 11:07 a.m. M.K.S. Skawa Wadowice stadium

4. Distances and itinerary:

5. Participation:

In foot- race may participate everybody. The distances are choosen depends on an age of the participants. In foot- race of- 15 km may participate everybody who are 16 years old and have, up to date, a permission of a doctor or who have written a declaration to participate on one’s own responsibility ( young people, up to 18 years old, are to have a written permission of their parents, additionally).

6. Notification:

7. Costs:

8. Prizes of the 15 km foot- races:

                I-st place- a cup+ 300 zł+ diploma,

                II- nd place- a material reward+ diploma,

                III- rd place- a material reward+ diploma

Men:

Women:

-I        up 29

- up to 40

-II       from 30 up to 39

- over 40

-III      from 40 up to 49 

 

-IV      from50 up to 59

 

-V        over 59

 

( the prizes will be given if in the group start minimum 4 participants)

9. Recapitulating report:

10. Last resolve:

Organizer