Program  XXIV Biegu Powsinogi

14 września 2003 roku