REGULAMIN XXIV BIEGU POWSINOGI 2003

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF "Leskowiec", Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, Klub Osiedlowy “GARSONIERA" SM.

Współorganizatorzy:

Zarząd Główny TKKF w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Wadowicach.

2. Cel imprezy

3. Termin i miejsce

14 września 2003 r. godz.11.07 stadion MKS "Skawa" Wadowice

4. Dystansy i trasa

5. Uczestnictwo

  1.  W biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane przez rodziców).
  2. Na bieg 5 i 15 km będą wydawane osobne numery startowe.
  3. Pobranie numeru lub karty startowej jest równoznawcze z akceptacją regulaminu XXIV Biegu Powsinogi.

6. Zgłoszenia

7. Finansowanie

8. Nagrody w biegach głównych

                    Bieg na 15 km

l miejsce - puchar + 300 zł + dyplom,

II miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom,

III miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom,

Bieg na 15 km

I miejsce - puchar + nagroda rzeczowa + dyplom,

II miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom,

III miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom,

            - w biegach młodzieżowych oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsce I-III,

            - zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,

            - nagrody w biegu 15 km otrzymują także: najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

            - dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na 1,5 km, 5 km, 15 km rozlosowanych zostanie po 10 nagród                           rzeczowych.

Kategorie na 15km

Mężczyźni

Kobiety

Kategoria

Wiek

Kategoria

Wiek

M16

od 16 do 19 lat (1987-84)

K16

do 35 lat (1987-68)

M20

od 20 do 29 lat (1983-74)

K35

powyżej 35 lat (1967 i starsze)

M30

od 30 do 39 lat (1973-64)

 

 

M40

od 40 do 49 lat (1963-54)

 

 

M50

od 49 do 59 lat (1953-44)

 

 

M60

od 60 do 69 lat (1943-34)

 

 

M70

powyżej 70 lat (1933 i starsi)    

 

Kategorie na 5km

Kategoria

Wiek

I

od 12 do 15 lat (1991-88)

II

od 16 do 20 lat (1987-83)

III

powyżej 20 lat (1982 i starsi)

9. Komunikat końcowy

 10. Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno-sportowej

                                                                                                  Organizatorzy