REGULAMIN XXV BIEGU POWSINOGI 2005

1.  

 

Organizator imprezy:

  Ognisko TKKF “Leskowiec”, Klub Osiedlowy “GARSONIERA” Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach,

Współorganizatorzy:

 Zarząd Główny TKKF w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie TKKF ZW, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach.

2.   Cel imprezy:

  ▪ upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

  ▪ podnoszenie sprawności fizycznej

  ▪ rekreacja fizyczna

 ▪ promocja miasta i regionu

3.   Termin i miejsce:

   11 września 2005 r. godz.11.07 stadion MKS Skawa Wadowice

4.   Dystansy i trasa:

  50 m - dla przedszkolaków       400 m - dla dyrektorów, biznesmenów i sponsorów

  100 m - dla kl.1 i 2                                1,5 km - ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum

  200 m - dla kl. 3                                   5 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat

  400 m - dla kl. 4 - 6                              15 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 16 lat.
                                                              Trasa posiada atest PZLA
5.   Uczestnictwo:

1. W biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 krn startują uczestnicy, którzy  ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 dodatkowo  oświadczenie podpisane przez rodziców).

  2. Na bieg 5 i 15 km będą wydawane osobne numery startowe.

  3. Pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XXV Biegu Powsinogi

6. Zgłoszenia:

  ▪ pisemne do dn. 9. 09. 2005 na adres Klub “Garsoniera” Spółdzielni Mieszkaniowej 34-100 Wadowice os. Kopernika 10 z dopiskiem Bieg Powsinogi

   ▪ zgłoszenia przez internet  na stronie o biegu: http://wwwgrafkom.pl/powsinoga

   ▪ w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.45.

 7. Finansowanie:

8. Nagrody biegu na 15 km                                                         Nagrody w biegu na 5 km

  W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I    miejsce — puchar + 500 zł + dyplom;                              I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + dyplom

II miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                              II miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

III  miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                             III miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

  ▪ w biegach młodzieżowych oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsce l - III,  

  ▪ zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,

  ▪ nagrody w biegu 15 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

 ▪ dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na 1,5km,  5km, 15km rozlosowanych zostanie po 10 nagród rzeczowych.

 

Kategorie: na 15 km                   Mężczyźni:                                   Kobiety:                                                        na 5 kmMłodzież:
M16                od 16-19 lat                                 K16 - do 35 lat                                                 od l2 do l5 lat
M20                od 20-29 lat                                 K35 - powyżej 35 lat                                        od 16 do 20 lat
M30                od 30-39 lat                                                                                                            powyżej 20 lat
M40                od 40-49 lat
M50                od 50-59 lat

                        M60              od 60-69 lat

                        M70              powyżej 70 lat

9.   Komunikat końcowy:

  ▪ wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu: http://www.grafkom.pl/powsinoga

10.   Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno -sportowej:

  ▪ bieg zostanie przeprowadzony w/g przepisów PZLA

  ▪ opiekę lekarską zapewnia organizator

  ▪ bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

  ▪ uczestnicy startują na własną odpowiedzialność

  ▪ organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy

  ▪ organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu                                                            

                                                                                                                    Organizatorzy