REGULAMIN XXVII BIEGU POWSINOGI 2006

1.  

 

Organizator imprezy:

  Ognisko TKKF “Leskowiec”, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, Klub Osiedlowy “GARSONIERA”

Współorganizatorzy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,  Zarząd Główny TKKF w Warszawie,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie TKKF ZW, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach.

2.   Cel imprezy:

  ▪ upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

  ▪ podnoszenie sprawności fizycznej

  ▪ rekreacja fizyczna

 ▪ promocja miasta i regionu

3.   Termin i miejsce:

   10 września 2006 r. godz.11.07 stadion MKS Skawa Wadowice

4.   Dystansy i trasa:

  50 m - dla przedszkolaków       400 m - dla dyrektorów, biznesmenów i sponsorów

  100 m - dla kl.1 i 2                                1,5 km - ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum

  200 m - dla kl. 3                                   5 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat

  400 m - dla kl. 4 - 6                              15 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 16 lat

5.   Uczestnictwo:

5.1 Tegorocznemu "XXVII Biegu Powsinogi" towarzyszyć będzie "Wadowicki Bieg po Zdrowie" o Puchar Ministra Sportu oraganizowany w ramach ogólnopolskiego programu joggingu "Bieg po Zdrowie".
 

6. Zgłoszenia:

  ▪ pisemne do dn. 8-09-2006 na adres Klub “Garsoniera” Spółdzielni Mieszkaniowej 34-100 Wadowice os. Kopernika 10 z dopiskiem Bieg Powsinogi

   ▪ zgłoszenia przez Internet  na stronie o biegu: http://www.grafkom.pl/powsinoga/zgloszenia27

   ▪ oraz w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.45. należy zgłaszać się celem weryfikacji startu na 5 km i 15 km.

 7. Finansowanie:

8. Nagrody biegu na 15 km                                                         Nagrody w biegu na 5 km

  W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I    miejsce — puchar + 500 zł + dyplom;                              I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + dyplom

II miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                              II miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

III  miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                             III miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

  ▪ w biegach młodzieżowych oraz biegu przedszkolaków nagrody za miejsce I-III,

  ▪ zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,

  ▪ nagrody w biegu 15 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

  ▪ osoby, które zajmą I miejscew kategorii Open (klasyfikacja generalna biegu głównego - 15km) nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,

 ▪ dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na  5km, 15km rozlosowanych zostanie po 10 nagród rzeczowych.

Kategorie na 15 km

 Kategoria Mężczyźni Kobiety
M16  od 16-19 lat 1990-87 K16 do 35 lat 1990-71
M20   od 20-29 lat 1987-77 K35 powyżej 35 lat 1971 i starsze
M30 od 30-39 lat 1976-67      
M40  od 40-49 lat 1966-57      
M50 od 50-59 lat 1956-47      
M60 od 60-69 lat 1946-37      
M70 powyżej 70 lat 1936 i starsi      

Kategorie na 5 km (młodzież)

Kategoria Wiek Daty urodzenia

I

od 12 do 15 lat

1994-91

II

od 16 do 20 lat

1990-86

III

powyżej 20 lat

1985 i starsi

 

9.   Komunikat końcowy:

  ▪ będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy

  ▪ wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu: http://www.grafkom.pl/powsinoga

10.   Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno -sportowej:

  ▪ bieg zostanie przeprowadzony w/g przepisów PZLA

  ▪ opiekę lekarską zapewnia organizator

  ▪ bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

  ▪ uczestnicy startują na własną odpowiedzialność

  ▪ organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy

  ▪ organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu                                                            

                                                                                                                    Organizatorzy © 1998-2006 GRAFKOM Systemy Komputerowe