XXVIII BIEG POWSINOGI
herb Wadowic
INTERNATIONAL ROAD RACE POLAND
WADOWICE 2007

I-sze Miejcse na 15km Borysuk Aleksander Ukraina - Dodano wyniki na 1,5km - ZdjÍcia z Kroniki Beskidzkiej