REGULAMIN XXVIII BIEGU POWSINOGI 2007

1.  

 

Organizator imprezy:

  Ognisko TKKF “Leskowiec”, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, Klub Osiedlowy “GARSONIERA”

Współorganizatorzy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,  Zarząd Główny TKKF w Warszawie,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie TKKF ZW, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach.

2.   Cel imprezy:

  ▪ upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

  ▪ podnoszenie sprawności fizycznej

  ▪ rekreacja fizyczna

 ▪ promocja miasta i regionu

3.   Termin i miejsce:

   9 września 2007 r. godz.11.07 stadion MKS Skawa Wadowice

4.   Dystansy i trasa:

5.   Uczestnictwo:

6. Zgłoszenia:

  ▪ pisemne do dn. 7-09-2007 na adres Klub “Garsoniera” Spółdzielni Mieszkaniowej 34-100 Wadowice os. Kopernika 10 z dopiskiem Bieg Powsinogi

   ▪ zgłoszenia przez Internet  na stronie o biegu: http://www.grafkom.pl/powsinoga/zgloszenia28

   ▪ oraz w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.45. należy zgłaszać się celem weryfikacji startu na 5 km i 15 km.

 7. Finansowanie:

8. Nagrody biegu na 15 km                                                         Nagrody w biegu na 5 km

  W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I    miejsce — puchar + 500 zł + dyplom;                              I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + dyplom

II miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                              II miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

III  miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                             III miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

  ▪ w biegach młodzieżowych oraz biegu przedszkolaków nagrody za miejsce I-III,

  ▪ nagrody w biegu 15 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

  ▪ osoby, które zajmą I miejscew kategorii Open (klasyfikacja generalna biegu głównego - 15km) nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,

Kategorie na 15 km

 Kategoria Mężczyźni Kobiety
M16  od 16-19 lat 1991-88 K16 do 35 lat 1991-72
M20   od 20-29 lat 1988-78 K35 od 36-49 lat 1971-58
M30 od 30-39 lat 1977-68 K50 powyżej 50 lat 1957 i starsi
M40  od 40-49 lat 1967-58      
M50 od 50-59 lat 1957-48      
M60 od 60-69 lat 1947-38      
M70 powyżej 70 lat 1937 i starsi      

Kategorie na 5 km (młodzież)

Kategoria Wiek Daty urodzenia

I

od 12 do 15 lat

1995-92

II

od 16 do 20 lat

1991-87

III

powyżej 20 lat

1986 i starsi

 

9.   Komunikat końcowy:

  ▪ będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy

  ▪ wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu: http://www.grafkom.pl/powsinoga

10.   Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno -sportowej:

  ▪ bieg zostanie przeprowadzony w/g przepisów PZLA

  ▪ opiekę lekarską zapewnia organizator

  ▪ bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

  ▪ uczestnicy startują na własną odpowiedzialność

  ▪ organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy

  ▪ organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu                                                            

                                                                                                                    Organizatorzy


RULES  AND  REGULATIONS.

 

1.  The promotor of the fixture:

The TKKF centre - "Leskowiec" (The Society of the Physical Culture Propagation - "Leskowiec"),  the Housing Estate's Club of the Building in Wadowice - "Garsoniera".

2.  The aim of the fixture :

3.  Date and a place :

09 - th of September, 2007 y. 11.07 a.m.  M.K.S. "Skawa" Wadowice  stadium.

4. Distances and itinerary :

5. Participation :

Everybody may participate in the foot-race. The distances are  choosen depending on an age of the participants. In the foot-race of 15 km may participate everybody who are 16 years old and have,up to date permission of a doctor or who has written declaration to  participate on one's own responsibitty (additionally young people,up to 18 years old, are to have written permission of their parents.

6.  Notification :

7. Costs :

8.  Prizes of the 15 km foot - races:

in the general classification of men and women :

- the prizes, diplomas for I-III -d places in the groups depended on an age :

 

Men :                                                                                   Women:

M 16 from 16 up to 19 (1991-88)                                        K 16 up to 35 (1990-71)

M 20 from 20 up to 29 (1987-78)                                        K from 35 up to 49 ( 1971 - 58)

M 30 from 30 up to 39 (1977-68)                                        K 50 50 over (1957 and older)

M 40 from 40 up to 49 (1967-58)

M 50 from 50 up to 59 (1957-48)

M 60 from 60 up to 69 (1947-38)

M 70 70 over (1936 and older)

(the prizes will be given if in the group start minimum 4 participants)

9. Recapitulating raport:

10. Last resolve:

 

                                                                                                                    ORGANIZER.

  © 1998-2007 GRAFKOM Systemy Komputerowe