logo
UWAGA!!
Zgłoszenia zawodników do biegu można przesyłać na 3 sposoby:

1- Dla zgłoszeń indywidualnych -karta zgłoszeń - poniżej
2- Dla szkół i klubów sportowych najlepiej pobrać formularz zbiorczy w formacie Excela 95/97 wypełnic i przesłać pocztą elektroniczną

UWAGA: Prosimy opiekunów -nauczycieli aby w dniu zawodów nie dostarczali poprzez uczniów list nie wypełnionych do końca, lecz pofatygowali się OSOBIŚCIE. Za przykład  podamy dostarczoną kartkę papieru tylko z nazwiskami uczniów - bez daty urodzenia, bez podania nawet w jakim biegu uczniowie będą startowali. Powoduje to niepotrzebny płacz dzieci. A danych nie można wprowadzić do systemu.

Takich niesolidnych będziemy publikować na tej stronie biegu. 

   3- Wypełnić formularz dołączony do foldera reklamowego i wysłać pocztą

oraz w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10:45 w na stanowiskach komputerowych firmy GRAFKOM.
Będą tam również wydawane numery startowe z jednoczesnym z wpisem na listę startową


WAŻNE
Każdy uczestnik zobowiązany jest przypiąć kartonik formatu 5x10 cm wg wzoru


Kartoniki wydawane będą przy wydawaniu numerów startowych

Informacje szczegółowe
Klub "GARSONIERA" SM
34-100 Wadowice
Oś. Kopernika 10, pokój 14
tel. (033) 823-27-08 w godz. 11:00 - 18:00

lub mailem  tkkfgarsoniera@o2.pl


Wpłaty proszę wpłacać na konto: UWAGA Zmiana konta

BPH  o/ Wadowice 73 1060 0076 0000 3200 0001 9858
z dopiskiem "Bieg Powsinogi"


Internetowa Karta Zgłoszeń na XXVIII Bieg Powsinogi


Proszę wypełnić wszystkie pola DUŻYMI LITERAMI !!!

* Pola wymagane do wysłania zgłoszenia

Nazwisko:*  
Imię:*  
Data urodzenia:*  Wpisać w formacie: rrrr-mm-dd
Płeć:* Kobieta Mężczyzna
ADRES:
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Ulica:*  
Nr domu*
Nr mieszkania:
e-mail:
Nazwa klubu sportowego:
Szkoła:
Nazwa szkoły:
Rok nauki:
Siedziba szkoły (miejscowość):
Będę startować w następującym biegu:*


Proszę o rezerwację miejsca noclegowego z 8/9 września 2007r. Nie Tak

Wpisz uwagi:


Zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez organizatorów jedynie w celach organizacyjnych. 
 
Imię i Nazwisko

UWAGA:

Z powodu wysyłania w latach ubiegłych nieprawdziwych i fałszywych danych, przyjęto weryfikację przesłanych danych poprzez wysłanie zwrotnego maila do nadawcy celem potwierdzenia poprawności. Jeśli nie będzie potwierdzenia -  zgłoszenie jest kasowane.

 © 1998-2007 GRAFKOM Systemy Komputerowe