REGULAMIN XXIX BIEGU POWSINOGI 2008

1.  

1.  Organizator imprezy:

  Ognisko TKKF „Leskowiec”, Klub Osiedlowy „GARSONIERA” Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach,

    Współorganizatorzy:

Zarząd Główny TKKF w Warszawie , Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa   Małopolskiego, Małopolskie   TKKF ZW , Urząd Miejski w Wadowicach, Starostwo Powiatowe w Wadowicach. 

2.  Cel imprezy

3.  Termin i miejsce

  14 września 2008 r. godz.11.07 stadion MKS „Skawa” Wadowice

4.  Dystansy i trasa

  50 m - dla przedszkolaków                              400 m - dla dyrektorów, biznesmenów i sponsorów

  100 m - dla kl. I i  2                                          1,5 km - ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum

  200 m - dla kl. 3                                               5 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat

  400 m - dla kl. 4 - 6                                        15 km - ogólnodostępny dla młodzieży i dorosłych powyżej 16 lat


5.  Uczestnictwo

5.1    Tegorocznemu XXIX „Biegowi Powsinogi 2008” towarzyszyć będzie „Wadowicki Bieg po Zdrowie” o Puchar Ministra  Sportu i Turystyki w ramach otwartych biegów rodzinnych „Bieg po Zdrowie”.

6. Zgłoszenia

7.  Finansowanie

8. Nagrody w biegu na 15 km                                                                 Nagrody w biegu na 5 km

  W klasyfikacji (ogólnej) kobiet i mężczyzn

I    miejsce — puchar + 600 zł + dyplom                                          I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + dyplom        

II miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                                      II miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

III  miejsce — nagroda rzeczowa + dyplom                                     III miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

Kategorie: na 15 km            Mężczyźni:                         Kobiety:                                        na 5 km Młodzież i dorośli
M16  od 16 do 19 lat (1992-89)       K16 - do 35 lat(1992-73)                              od l2 do l5 lat
M20  od 20 do 29 lat (1988-79)       K35 - od 36 lat do 49 lat (1972-59)               od 16 do 20 lat
M30  od 30 do 39 lat (1978- 69)      K50 - powyżej 50 lat (1958 i starsze)           powyżej 20 lat
M40  od 40 do 49 lat (1968- 59)
M50  od 50 do 59 lat (1958- 49)

                          M60  od 60 do 69 lat (1948- 39)

                          M70  powyżej 70 lat (1938 i starsi)

  9.   Komunikat końcowy

 

 10.  Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno-sportowej

                                                                                                                                                                        

                                                                                                        Organizatorzy.

 


RULES  AND  REGULATIONS.

 

1.  The promotor of the fixture:

The TKKF centre - "Leskowiec" (The Society of the Physical Culture Propagation - "Leskowiec"),  the Housing Estate's Club of the Building in Wadowice - "Garsoniera".

2.  The aim of the fixture :

3.  Date and a place :

14 - th of September, 2008 y. 11.07 a.m.  M.K.S. "Skawa" Wadowice  stadium.

4. Distances and itinerary :

50 m - for pre-school children,

100 m - for 1-st and 2-nd classes (of grammar schools),

200 m - for 3-d classes,

400 m - for 4-6-th classes,

400 m - for managers, buisnessmen, sponsors,

1,5 km - within the reach of pupils of grammar schools,

5 km - for people over age 12 years.

15 km - for people over age 16 years.

5. Participation :

Everybody may participate in the foot-race. The distances are  choosen depending on an age of the participants. In the foot-race of 15 km may participate everybody who are 16 years old and have,up to date permission of a doctor or who has written declaration to  participate on one's own responsibitty (additionally young people,up to 18 years old, are to have written permission of their parents.

6.  Notification :

7. Costs :

8.  Prizes of the 15 km foot - races:

in the general classification of men and women :

I - st place - a cup + 500 zł + diploma,

II - nd place - a material reward + diploma

III - d place - a material reward + diploma

- the prizes, diplomas for I-III -d places in the groups depended on an age :

 

Men :                                                                                   Women:

M 16 from 16 up to 19 (1992-89)                                        K 16 up to 35 (1992-73)

M 20 from 20 up to 29 (1988-79)                                        K from 35 up to 49 ( 1973 - 59)

M 30 from 30 up to 39 (1978-69)                                        K 50 50 over (1957 and older)

M 40 from 40 up to 49 (1968-59)

M 50 from 50 up to 59 (1958-49)

M 60 from 60 up to 69 (1948-39)

M 70 70 over (1938 and older)

(the prizes will be given if in the group start minimum 4 participants)

9. Recapitulating raport:

10. Last resolve:

 

                                                                                                                    ORGANIZER.

 

  © 1998-2008 GRAFKOM Systemy Komputerowe