REGULAMIN

XXXI „BIEGU POWSINOGI”

połączony  z  finałem  VWojewódzkiego  Rodzinnego  Biegu  po  Zdrowie

o  puchar  Ministra  Sportu  i  Turystyki

logo_tkkf_malopolska

 

 

 

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF Leskowiec, Klub Osiedlowy GARSONIERA Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach,

 

2. Współorganizator  imprezy:

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie,

 

3. Partnerzy :

·       Ministerstwo Sportu i Turystyki w  Warszawie,

·       Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

·       Zarząd Główny TKKF w Warszawie,

·       Urząd Miejski w Wadowicach,

·       Starostwo Powiatowe w Wadowicach. 

 

4. Partnerzy  medialni :

·       patronat telewizyjny -TVP Kraków

·       patronat prasowy - Kronika Beskidzka,Nasz Region, Wiadomoœci Powiatowe, Gazeta Krakowska, Głos Podbeskidzia,

·       patronat radiowy - Radio Bielsko, Radio Kraków,

·       patronat internetowy - GRAFKOM Systemy Komputerowe z Wadowic,

 

5. Cel imprezy :

·       upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,

·       podnoszenie sprawności fizycznej,

·       wyłonienie zwycięzców V Wojewódzkiego Rodzinnego Biegu po Zdrowie,

·       promowanie miasta i regionu,

 

6. Termin i miejsce :

·       12 września 2010 r. godz.11.07 stadion MKS Skawa Wadowice.

 

7. Dystanse :

·       50 m - dla przedszkolaków,

·       100 m - dla kl. 1 i  2,

·       200 m - dla kl. 3,

·       400 m - dla kl. 4 ÷ 6,

·       150 m -  sztafeta  rodzinna  (3 x 50 m  systemem  wahadłowym ) -  bieg  sprawnoœciowy,

·       400 m - dla dyrektorów, biznesmenów i sponsorów,

·       1,5 km - ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum,

·       5 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat,

·       15 km - ogólnodostępny dla młodzieży i dorosłych powyżej 16 lat.

 

8. Uczestnictwo :

 

·       w biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie, dorośli napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów,

·       na bieg 5 i 15 km będą wydawane osobne numery startowe,

·       pobranie numeru lub karty startowej  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XXXI Biegu Powsinogi,

·       w sztafecie rodzinnej udział  biorą 3 osobowe zespoły / w tym co najmniej 1 dziecko w wieku (6 - 16  lat)    wg odrębnego regulaminu.

 

9. Zgłoszenia :

·       pisemne do dnia 10. 09. 2010, na adres Klub "GARSONIERA"     34-100 Wadowice oś. Kopernika 10 z dopiskiem Bieg Powsinogi,

·       zgłoszenia przez internet na stronie o biegu: http://www.grafkom.pl/powsinoga,

·       oraz w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.45. należy zgłaszać się w celu weryfikacji startu   na 5 i 15 km.

 

10. Zasady  finansowania:

·       startowe w biegu 15 km wynosi 10 zł  przy wpłacie dokonanej do dnia 10.09.2010, a w dniu zawodów 12 zł  

w ramach  którego każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, dyplom, znaczek pamiątkowy, napój, drożdżówkę,

·       startowe w biegu 5 km wynosi 10 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 10.09.2010 a w dniu zawodów 12 zł

w ramach  którego każdy uczestnik otrzymuje dyplom, znaczek pamiątkowy, napój, drożdżówkę,

·       z opłaty startowej zwolniona jest młodzież szkolna,

·       członkowie TKKF z ważna legitymacją uzyskują zniżkę 50%,

·       koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,

·        numery można pobierać w Klubie Garsoniera SM Wadowice lub w dniu imprezy na Stadionie po wpłaceniu kaucji   5 zł  dystans 5 km.

 

11.Klasyfikacje:

     Kategorie biegowe:

Na 15 km

Na 5 km

Mężczyźni

Kobiety

 

M16  od 16 do 19 lat (1994-91)

K16 - do 35 lat(do1994-75)

od l2 do l5 lat

M20  od 20 do 29 lat (1981-90)

K35 - od 36 lat do 49 lat (1974-61)

od 16 do 20 lat

M30  od 30 do 39 lat (1980-71)    

K50 - powyżej 50 lat (1960 i starsze)

powyżej 20 lat

M40  od 40 do 49 lat (1970-61)

 

 

M50  od 50 do 59 lat (1960-51)

 

 

M60  od 60 do 69 lat (1950-41)

 

 

M70  powyżej 70 lat (1940 i starsi)

 

 

 

 

·       Klasyfikacja  na  najliczniejszą  ekipę ustalona  będzie  na  podstawie  ilości  startujących  zawodników  z  danego  klubu,  szkoły, stowarzyszenia, ogniska  itp.

·       Klasyfikacja sztafety rodzinnej jest zespołowa, liczy  się  łączny  czas  uzyskany  przez 3  osobowa  rodzinę,

 

12.  Nagrody:

W biegu na 15 km

W biegu na 5 km

W klasyfikacji (ogólnej) kobiet I mężczyzn

 

I miejsce – puchar + 600 zł + dyplom

I miejsce – puchar+nagroda rzeczowa+dyplom

II miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

II miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

III miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

III miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

 

 

 

·       w biegach młodzieżowych oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsca od l - III,

·       nagrody rzeczowe w biegu na 5 i15 km za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych,

·       nagrody w biegu 15 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

·       osoby, które zajmą I - III miejsce w kategorii Open ( klasyfikacja generalna biegu głównego 15 km, oraz biegu na 5 km ) będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych, lecz nie będą ponownie nagradzane nagrodami rzeczowymi,

·       dodatkowo wœród uczestników, którzy ukończą biegi na 5km, 15km rozlosowanych zostanie po 10 nagród rzeczowych.

o      w  klasyfikacji na najliczniejszą ekipę:

§  I  miejsce - puchar Ministra Sportu i Turystyki, dyplom,

§  II , III  miejsce - puchar, dyplom,

§  IV ÷ VI  miejsca - dyplom.

o      w  klasyfikacji Sztafety Rodzinnej :

§  I  miejsce - puchar Ministra Sportu i Turystyki, nagrody rzeczowe, medale, dyplom,

§  II , III  miejsce - puchar, nagrody  rzeczowe, medale, dyplom,

§  IV  ÷  VI  miejsca - nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 13.   Komunikat końcowy:

·       będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,

·       wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu:  http://www.grafkom.pl/powsinoga.

 

14. Postanowienia końcowe :

·  bieg zostanie przeprowadzony w/g przepisów PZLA,

·   opiekę lekarską zapewnia organizator,

·   bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

·   uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

·   organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania Imprezy,

·   uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,

·   organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.      

 

Organizatorzy.

 


 © 1998-2010 GRAFKOM Systemy Komputerowe