ORGANIZATOR

OGNISKO TKKF "LESKOWIEC"

Klub Osiedlowy "GARSONIERA" SM

Wydział Ruchu Drogowego KRP Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach

Urząd Wojewódzki Bielsko-Biała

Zarząd Główny TKKF Warszawa
XIX Międzynarodowy "Bieg Powsinogi" w Wadowicach - 13. 09. 1998.

W niedzielę dnia 13 września 1998 r. o godz. 11.00 na stadionie LKS "Skawa" w Wadowicach rozpocznie się XIX edycja tradycyjnego międzynarodowego "Biegu Powsinogi". Nazwa biegu wywodzi się od beskidzkiego chłopa - świątkarza, który w dawnych czasach rzeźbił w lipowym drewnie ludowe świątki, sprzedawał je na okolicznych jarmarkach i w ten sposób zarabiał na życie. Ta nazwa ma ponadto związek z piewcą przyrody Beskidu Małego - poetą i pisarzem Emilem Zegadłowiczem (1888-1941), który mieszkając w dworku gorzeńskim położonym przy trasie biegu, opisywał zwyczaje, życie i pracę beskidzkich światkarzy. W tymże Gorzeniu najbardziej znanym świątkarzem był zmarły w 1937 r. Jędrzej Wawro (1864-1937). Warto dodać, że trasą "Biegu Powsinogi" przechadzał się podczas młodzieńczych wędrówek, Karol Wojtyła, ówczesny uczeń wadowickiego gimnazjum, dziś papież Jan Paweł II, obchodzący XX rocznicę pontyfikatu.
Idea masowego biegu ulicznego w Wadowicach zrodziła się wśród garstki zapaleńców, działaczy Ogniska TKKF "Leskowiec" w Wadowicach założonego w 1966 r. Pierwszy taki bieg, zwany wówczas "Biegiem Wadowiczan" odbył się w 1979 r. Począwszy od 1980 r. do dziś impreza odbywa się nieprzerwanie pod nazwą "Biegu Powsinogi" (taką nazwę zaproponował znany animator kultury w Wadowicach - Zbigniew Jurczak).Od 1984 r. wadowicki "Bieg Powsinogi" corocznie znajduje się w stałym kalendarzu imprez biegowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ilość uczestników biegu systematycznie wzrastała, aby w 1993 r. osiągnąć rekordową ilość około 2500 uczestników. Od tegoż 1993 r. bieg zyskał rangę międzynarodową poprzez udział zawodników z Białorusi, Ukrainy i Włoch. Aż do ubiegłego roku koronnym dystansem biegu był dystans 14 km. W 1993 r. na tym dystansie wystartowało 144 zawodników (pań i panów). Jak dotąd, wśród mężczyzn najszybciej ten dystans pokonał w 1986 r. (przy wyjątkowo sprzyjających warunkach atmosferycznych) Ryszard Przystał (Oświęcim), uzyskując czas 40,45 min. Wśród kobiet rekordzistka trasy jest reprezentantka Polski w maratonie - Czesława Mentlewicz (Olkusz), która w 1993 r. osiągnęła czas 50,59 min. Biegają całe rodziny- od przedszkolaków po osoby w podeszłym wieku (najstarszym uczestnikiem imprezy był jak dotąd 74-letni Tadeusz Rogalski z Łodzi).
W 1997 r. główny bieg wygrał Tomasz Librowski (Goleszów) - 43,12,9 min, a wśród kobiet najszybsza była Grażyna Kowina -Świderek (Olkusz) - 58,35,6 min.
Przy organizacji wadowickiego "Biegu Powsinogi" wyrosło całe pokolenie działaczy TKKF. Należy wspomnieć tutaj takie nazwiska, jak: Jana Białowąsa (prezes Ogniska w latach 1979-1982), Łukasza Karpińskiego (kolejny prezes w latach 1982-1990) oraz Halinę Kulbacką (aktualnego Prezesa Ogniska, wieloletniego organizatora biegu ). Wypada przypomnieć nazwiska prezesów Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Mariana Daruka i Bożeny Łabuś, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji biegu, gdyż Ognisko TKKF działa przy spółdzielczości mieszkaniowej w Wadowicach. Wśród innych działaczy Ogniska szczególnie zaangażowanych przy organizacji biegu na uwagę zasługują: Anna i Andrzej Olejnik, Leszek Henzel, Józef Gabor, Jerzy Becker, Jan Żmuda, Michał Dziubczyk, Jerzy Korkowski, Krystyna Kościsz, Marta Mądry i inni.
Począwszy od 1990 r. - w warunkach gospodarki rynkowej, bieg może odbywać się dzięki wydatnej pomocy sponsorów, będących podmiotami gospodarczymi, głównie z rejonu wadowickiego. Aktualnie liczba osób i firm sponsorujących imprezę wynosi 35 i ciągle wzrasta. Wydatnej pomocy w przeprowadzeniu biegu udzielają liczne instytucje wspomagające - szkoły, policja, straż pożarna i służba zdrowia. Honorowymi protektorami biegu są znane osobistości życia publicznego - przedstawiciele władz wojewódzkich, Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz parlamentarzyści.
Tegoroczny "Bieg Powsinogi" podobnie jak poprzednie edycje imprezy odbędzie się na dystansach od 50 m (dla przedszkolaków), 100, 200 i 400 m (dla dzieci młodszych), 1,5 km (dla ogółu dzieci), 5 km (dla młodzieży powyżej 12 roku życia) oraz główny bieg na 15 km (dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia). Dyrektorzy i sponsorzy rywalizują na dystansie jednego okrążenia, czyli na 400 m. Trasa głównego biegu została wydłużona z 14 na 15 km ze względu na wymogi PZLA, w ramach imprez "Klubu Biegacza".
Na zwycięzców na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach wiekowych czekają cenne nagrody. Uczestnicy biegów na 5 i 15 km ) płacą wpisowe 8 zł , w zamian otrzymując pamiątkowy dyplom i znaczek oraz napoje, a ponadto 5 zł kaucji za numer startowy. Członom TKKF przysługuje 50% zniżki. Uczestnicy biegu na 15 km obowiązani są posiadać ważne zaświadczenie lekarskie, a młodzież w wieku 16-18 lat pisemna zgodę rodziców. Organizator zapewnia opiekę medyczna, a bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Pisemne zgłoszenia przyjmuje do dnia 12. 09. 1998 r. Ognisko TKKF "Leskowiec" przy Spółdzielni Mieszkaniowej, 34-100 Wadowice, os. Kopernika 10, tel. (033) 327-08, fax (033) 349-22 albo w dniu zawodów na stadionie LKS "Skawa" w Wadowicach o godz. 10.30.

Opracował: Andrzej Nowakowski