Regulamin XIX Biegu Powsinogi

1. Organizatorzy imprezy :
Ognisko TKKF "Leskowiec"Klub Osiedlowy " GARSONIERA" Sp-ni Mieszkaniowej w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach, Urząd Wojewódzki Bielsko-Biała, Zarząd Główny TKKF w Warszawie.

2. Cel imprezy
- upowszechniane biegania jako najprostszej formy ruchu
- podnoszenie sprawności fizycznej
- rekreacja fizyczna

3. Termin i miejsce
13 września 1998 r. godz. 11.07 stadion LKS Skawa Wadowice

4. Dystanse i trasa

50 m - dla przedszkolaków
100 m - dla kl. 1 i 2
200 m - dla kl. 3
400 m - dla kl. 4 - 6
400 m - dla dyrektorów, biznesmenów i sponsorów
1,5 km - ogólnodostępny dla uczniów szkół podstawowych
5 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat
15 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 16 lat

5. Uczestnictwo
W biegu mogą startować wszyscy, dystanse dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane od rodziców
6. Zgłoszenia

- pisemne do dn. 12.09.98 na adres klub "Garsoniera" Spółdzielni Mieszkaniowej 34-100 Wadowice Os. Kopernika 10 z dopiskiem Bieg Powsinogi
- w dniu zawodów na stadionie LKS Skawa do godziny 10.30
7. Finansowanie

- startowe tylko w biegu 5 i 15 km wynosi 8 zł w ramach którego każdy uczestnik otrzymuje dyplom, znaczek pamiątkowy oraz napoje
- członkowie TKKF z ważną legitymacją uzyskują zniżkę 50%
- koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie
- dorośli startujący na dystansie 5 i 15 km otrzymują numery startowe po wpłaceniu kaucji za numerek w wysokości 5 zł. Numerek można pobierać w Klubie "Garsoniera" SM Wadowice lub w dniu imprezy na stadionie.

8. Nagrody w biegu na 15 km
W klasyfikacji (ogólnej) kobiet i mężczyzn
I miejsce --- puchar + 200 zł + dyplom
II miejsce --- nagroda rzeczowa + dyplom
III miejsce --- nagroda rzeczowa + dyplom
* nagrody, dyplomy za zajecia I - III w kategorii wiekowej

Kategoria Mężczyzni: Kobiety:
I do 29 lat 35 lat
II od 30 do 39 lat powyżej 35 lat
III od 40 do 49 lat
IV od 50 do 59 lat
V powyżej 59 lat

(nagrody pod warunkiem, że w danej kategorii wystartuje minimum 4 osoby)
- w biegu młodzieżowym oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsce I - III
- nagrody w biegu 14 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu oraz najlepszy zawodnik z Wadowic
- dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na 1,5 km, 5 km, 15 km rozlosowanych zostanie po 10 nagród rzeczowych.

9. Komunikat końcowy

- zostanie przesłany tym uczestnikom, którzy przy zapisie zostawią zaadresowaną kopertę ze znaczkiem.

10. Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno-sportowej
- bieg zostanie przeprowadzony w/g przepisów PZLA
- opiekę lekarską zapewnia organizator
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


Organizatorzy