ZAPRASZAMY NA XXI Bieg w dniu 10 wrze¶nia 2000r. - strona w przygotowaniu

logo

WeĽ żonę, ciotkę, te¶cia oraz dzieci ze dwadzie¶cia stare trampki włóż na nogi bo tuż, tuż ...


logo20                   Patronat
Logo PKOL

Wadowice 12.09.1999 Start godz.11.07Przed zawałem uciekaj na własnych (powsi)nogach

ZAPRASZAMY NA XXI Bieg w dniu 10 wrze¶nia 2000r. - strona w przygotowaniu

BIEG ZALICZANY JEST DO

Logo
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego
MAREK NAWARA

Komitet Honorowy Biegu:
Wiceprezes Urzędu Kultury i Turystyki
GWIDON WÓJCIK
Wicewojewoda Małopolski
JERZY MEYSZTOWICZ
Poseł na sejm RP
GRAŻYNA STANISZEWSKA
Komendant Główny Policji
JAN MICHNA
Starosta Powiatu Wadowickiego
JÓZEF KOZIOŁ
Burmistrz Wadowic
EWA FILIPIAK

ORGANIZATOR
OGNISKO TKKF "LESKOWIEC"
Klub Osiedlowy "GARSONIERA" SM

WSPÓŁORGANOZATORZY
Zarząd Główny TKKF Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Małoposkiego
Starostwo Powiatowe
Urząd Miejski w Wadowicach

Patronat telewizyjny
Link do TVP Kraków


Patronat prasowy
Link do Kroniki BeskidzkiejPatronat radiowy
Link do Radia Kraków Link do Radia BielskoPatronat internetowy
Jako tło wykorzystano rysunek Ilony Gałkowskiej

Internetowy Poszukiwacz