Regulamin XX Biegu Powsinogi

 

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF "Leskowiec", Klub Osiedlowy "GARSONIERA" Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach,

Współorganizatorzy:

Zarząd Główny TKKF w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach.

2. Cel imprezy

3. Termin i miejsce

12 września 1999 r. godz.11.07 stadion LKS Skawa Wadowice

4. Dystansy i trasa

5. Uczestnictwo

W biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane przez rodziców)

6. Zgłoszenia

7. Finansowanie

8. Nagrody w biegu na 15 km

W klasyfikacji (ogólnej) kobiet i mężczyzn

I miejsce - puchar + 300 zł + dyplom

II miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom

III miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom

* nagrody, dyplomy za zajęcia I - III w kategorii wiekowej (nagrody pod warunkiem że w danej kategorii wystartuje minimum 4 osoby)

Kategorie na15 km

Kategoria

Mężczyźni

Kobiety

I

do 29 lat

do 35 lat

II

od 30 do 39 lat

powyżej 35 lat

III

od 40 do 49 lat

 

IV

od 50 do 59 lat

 

V

powyżej 50 lat

 

Kategorie na 5 km

Kategoria

Młodzież

I

od 12 do 15 lat

II

od 16 do 20 lat

III

powyżej 20 lat

 

 

9. Komunikat końcowy

10. Postanowienie końcowe imprezy rekreacyjno-sportowej


Organizatorzy