Obsługa

Kulbacka Halina- Kierownik Sztafety Gabor Józef- Kierownik Techniczny Biegu Olejnik Anna- obsługa techniczna Henzel Leszek- obsługa techniczna

Olejnik Andrzej- kierowca Pamuła Kazimierz- kierowca Jarkowski Marek- kierowca Fitkowski Edward - kierowca

Czuchajew Andrzej- obsługa techniczna -Internet Antolak Paweł- ksiądz Antos Krzysztof- kierowca