KOMUNIKATY POLICJI

Komenda Powiatowa w Wadowicach       Komenda Główna
KOMUNIKATY POLICJI
W SPRAWIE ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO NA OKRES WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO W WADOWICACH


UWAGA! -specjany telefon Policji w Wadowicach

Od dnia 12.06.1999 r. do dnia 15.06.1999 r. w godzinach od 14.00 do 16.00 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach uruchamia specjalny telefon w Wadowicach nr 873-10-07, pod którym można uzyskać informacje dotyczące:


UWAGA!!!
W dniu 16.06.1999r. od godz 15:00 będzie zamkniety most na Skawie - nawet dla ruchu pieszego.

W dniu 15.06.1999r. w godzinach południowych na terenie miasta Wadowice mogą już wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym. Będzie to związane z układaniem płotków i lin wzdłuż trasy przejazdu Ojca Świętego jak również z wygradzaniem sektorów na Pl. Jana Pawła II gdzie będzie miejsce celebry.

W czasie wykonywania tych czynności sukcesywnie i w miarę potrzeb będzie wyłączany ruch kołowy na tych ulicach i prowadzone będą objazdy.

Prośba do mieszkańców ulic: Błonie, Lwowska, Pl. Jana Pawła II, K i E Wojtyłów, Kościelnej, Al.M.B.Fatimskiej, Zegadłowicza, Polna.

W odległości 50 m od trasy przejazdu Ojca Świętego, należy usunąć wszystkie pojazdy parkujące na wolnym powietrzu. W tym celu wyznaczono na terenie byłej bazy towarowej PKS przy ul. Wenecja parking strzeżony przez policjantów już od godziny 12.00 dnia 15.06.1999r. do 24.00 dnia 16.06.1999 roku.

Prosi się wszystkich właścicieli tych pojazdów, aby swe pojazdy przemieścili poza tą strefę lub na wyznaczony parking na ten okres najpóźniej do godz. 6.00 dnia 16.06.1999. Po tym czasie pojazdy te będą usuwane przez służby techniczne będące w dyspozycji Policji.

Mianowicie o godzinie 0.00 dnia 16- czerwca 1999 zostanie wstrzymany ruch tranzytowy przez miasto Wadowice oraz pojazdy przewożące materiały niebezpieczne i łatwopalne będą kierowane na objazdy. Ruch lokalny i pojazdów zaopatrzenia miasta w środki do życia jak również pojazdy służb ratowniczych poruszać się będą na ogólnych zasadach z tym, że na terenie miasta napotkają trudności i będą niejednokrotnie zmuszone do poruszania się objazdami.

Od godziny 6.00 na trasie przejazdu Papieża wstrzymany zostanie nawet ruch poprzeczny.

Dla gości z przepustkami do strefy "0" zaplanowano parking przy kościele Św. Piotra Apostoła w Wadowicach przy Alei Matki Boskiej Fatimskiej.

Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano dwa miejsca d1a pojazdów przez które będą dowożone i tak pierwszym z nich jest plac na ul. Trybunalskiej koło Spółek Wodnych przed wyjazdem na ul. Karmelicką. Drugi jest zlokalizowany na Pl. Bohaterów Getta. Na placu tym mogą również zaparkować autokary z zespołami artystycznymi i orkiestrami posiadające takowe przepustki.

Parking dla księży biorących udział w uroczystościach zaplanowano na terenie należącym do księży Karmelitów Bosych przy ul. Karmelickiej.

Centrum prasowe zlokalizowane zostało w biurowcu MASPEX-u przy ul. Legionów. Od skrzyżowania z ulicą Młyńską w kierunku rzeki Skawy zabezpieczone jest miejsce parkingowe dla pojazdów dziennikarzy, prasy i telewizji

Pielgrzymi i wierni przybywający na spotkanie z Ojcem Świętym pociągami PKP ze stacji na miejsce celebry będą kierowani przejściem podziemnym pod ul. Piłsudskiego i alejką w kierunku ul. Sienkiewicza. Na ul. Sienkiewicza będą kierowani w prawo w kierunku ul. Teatralnej i ulicą Teatralną dojdą do ul. Krakowskiej następnie ul. Zacisze na ulicę Zatorską, a później każdy z nich skieruje się w kierunku rękawa wpustowego do danego sektora. Tym samym ciągiem kierowani będą pielgrzymi przyjeżdżający samochodami i autokarami od strony Oświęcimia i Brzeźnicy.

Pielgrzymi przyjeżdżający od strony Bielska i Andrychowa kierowani będą do miejsca celebry ul. Mickiewicza.

Od strony Suchej Beskidzkiej kierunek dojścia pielgrzymów do miejsca celebry kierowany będzie ulicą Zegadłowicza, Aleją Matki Boskiej Fatimskiej, ul Spadzistą przez Plac Kościuszki w rękawy wpustowe na ul. Jagiellońskiej i Sobieskiego. Natomiast parkujący pojazdy na ul. Karmelickiej dojdą tą ulicą na Plac Kościuszki, a parkujący na ul. Niwy dojdą Aleją Wolności i ulicą Karmelicką.

Przyjeżdżający od strony Krakowa mają parkingi swoich pojazdów na prawej stronie rzeki Skawy i wszyscy kierowani będą na most drogowy na tej rzece następnie ulicą Lwowską w kierunku ulicy Putka, a następnie Aleją Matki Boskiej Fatimskiej i ul. Spadzistą na Plac Kościuszki. Stamtąd będą się kierować do rękawów wpustowych na miejsce celebry.

Na terenie stacji PKP zlokalizowana będzie stacjonarna izba dziecka, natomiast na terenie miasta będzie poruszał się radiowóz z napisem izba dziecka i będzie on w pobliżu miejsca celebry, w razie zagubienia się dzieci i młodzieży będą oni umieszczani w tej placówce.

Wszystkie służby zabezpieczenia czyli pogotowia techniczne działać będą na zasadzie pogotowia awaryjnego i kontakt z nimi jest tylko telefoniczny. Dotyczy to służb : pogotowia ratunkowego, energetycznych, wodociągowo - kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, sanepidu, weterynaryjnych, straży pożarnej, rozdzielni gazu pomocy drogowej, służb komunalnych w tym karawanu i policji. Będą one posiadały wzmocnione dyżury ekip ratunkowych.

Policja przeprasza za utrudnienia, a jednocześnie w celu sprawnego przebiegu uroczystości prosi o stosowanie się do poleceń służb policyjnych i kościelnych.

Przypominamy ważniejsze telefony ALARMOWE:

 • POLICJA
 • 997
 • STRAŻ POŻARNA
 • 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE
 • 998
 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE
 • 991
 • POGOTOWIE GAZOWE
 • 992
 • POGOTOWIE TELEKOMUNIKACYJNE
 • 82-35-454
 • POLICYJNA IZBA DZIECKA
 • 82-34-491 w. 118