Komunikat Komendy Głównej Policji
zamieszczony w Serwisie Informacyjnym
www.kgp.gov.pl/serwis.html

Zasady bezpiecznego zachowania uczestników uroczystości z udziałem Papieża

Ze względów bezpieczeństwa w mieszkaniach usytuowanych w pobliżu miejsc uroczystości nie należy przyjmować obcych osób oraz odpowiednio zabezpieczyć wejścia na strychy i dachy.

Chcąc obserwować uroczystości z balkonów lub okien należy zachować zasady bezpieczeństwa
- balkon, balustrady, poręcze mają określoną wytrzymałość
- należy zabrać wszelkie zbędne przedmioty (np. doniczki z kwiatami)
- należy w sposób pewny zamontować flagi i obrazy
- nie wolno rzucać wiązankami kwiatów - zachowanie takie może zostać odebrane jako zagrożenie i spowodować niepotrzebne zdenerwowanie.

Wychodząc z domu niezwykle ważne jest właściwe i dokładne zamknięcie mieszkania
- trzeba pamiętać o wyłączeniu wszelkich urządzeń elektrycznych i gazowych
- najlepiej opiekę nad mieszkaniem powierzyć życzliwym i czujnym sąsiadom

Jeżeli posiada się karty wstępu trzeba pamiętać o ich zabraniu.

Osoby przewlekle chore powinny pamiętać o zabraniu ze sobą niezbędnego zapasu leków oraz niezbędnej dokumentacji medycznej.

Nie wolno korzystać z przypadkowych źródeł wody.

Trzeba pamiętać o właściwej opiece nad dziećmi, dobrze jest zaopatrzyć dziecko w kartkę informacyjną z podstawowymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego).

Należy zwrócić uwagę na informacje o lokalizacji punktów informacyjnych, placówek policyjnych i punktów medycznych.

Na miejsce zgromadzenia nie wolno zabierać posiadanej broni palnej i gazowej lub innych niebezpiecznych przedmiotów (pozwoli to uniknąć groźnych nieporozumień).

W miejscach zgromadzeń należy bezwzględnie zachowywać zasady ruchu drogowego i stosować się do poleceń służb porządkowych (chociaż niektórym trudno w to uwierzyć - przepisy ruchu drogowego dotyczą również pieszych).

Przechodzenie przez jezdnię jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach
- nie wolno przechodzić przez ograniczające jezdnie płotki, liny i taśmy
- nie wolno przebiegać przez jezdnię
- nie wolno wchodzić na drzewa, ogrodzenia, słupy, bramy - upadek z wysokości grozi obrażeniami

Nie wolno rzucać wiązanek kwiatów bezpośrednio przed nadjeżdżające samochody - zachowanie takie może zostać odebrane jako zagrożenie i spowodować niepotrzebne zdenerwowanie.

Trzeba zachować ostrożność, posiadane pieniądze rozmieścić w różnych miejscach ubrania
- nie należy trzymać pieniędzy razem z dokumentami,
- nie należy "kontrolować" miejsca przechowywania pieniędzy poprzez ciągłe dotykanie ręką (takie zachowanie to wskazówka dla złodzieja)

Podróżując pociągiem trzeba pamiętać o wcześniejszym kupieniu biletów, zaś w czasie jazdy należy obserwować swój bagaż.

Korzystający z samochodów i autobusów muszą pamiętać o posiadaniu przepustek.

Zatrzymywanie i postój jest dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych, należy stosować się do poleceń służb porządkowych
- nie wolno tamować i utrudniać ruchu innych pojazdów
- wysiadający pasażerowie powinny pamiętać o swoim bezpieczeństwie

Opuszczając pojazd należy pamiętać o zamknięciu wszystkich drzwi i okien. W samochodzie nie należy pozostawiać dokumentów i wartościowych przedmiotów.

Należy zwracać uwagę na informacje
- o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
- o godzinach zamknięcia dróg dla ruchu kołowego
- o usytuowaniu stref gdzie będzie obowiązywać zakaz parkowania
- o trasach objazdów
- o usytuowaniu parkingów

Z analizy poprzednich wizyt papieskich, przeprowadzanych przez Komendę Główną Policji, wynika, że przestępczość w miejscach pobytu dostojnego gościa była znikoma, zdecydowanie niższa, niż każdego innego dnia.