Ukazała sie unikalna publikacja na CD-ROM w ograniczonym nakładzie z okazji pobytu Jana Pawła II w Wadowicach.
Część materiałow w postaci elektronicznej znajduje się w internecie pod adresem www.maspex.com.pl