OBJAZDY
zielony - Drogi dla ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych pow. 3,5 T i z ładunkami niebezpiecznymi
czerwony - Drogi dla ruchu lokalnego, autobusów kursowych PKS i pielgrzymów
niebieski - Drogi przeznaczone na dojazd do parkingów i do parkowania pojazdów pielgrzymów