Plac Jana Pawła II - miejsce spotkania z Ojcem Świętym

Zobacz etapy budowy ołtarza

Dodatkowy sektor z telebinem ??? - Jak donoszą Wadowickie jaskółki -przybędzie dodatkowy sektor dla pielgrzymów usytuowany na placu Kościuszki (w miejscu dawnego dworca autobusowego). Z uwagi na to, że nie będzie można bezpośrednio z tego miejsca widzieć ołtarza, będzie tam zainstalowany duży telebin na którym będzię obraz telewizyjny z Placu Jana Pawła II.
Po oficjalnym potwierdzeniu tej informacji umieścimy korektę mapy sektorów.


Sektory na Placu Jana Pawła II