LEGENDA:
STREFA I kolor czerwony - ulice wyłączone z ruchu od godz.6:00 - po godz. 6:00 bezwzględny zakaz poruszania się pojazdów.
STREFA II kolor żółty - ulice wyłączone z ruchu od godz. 9:00 - do godz. 12:00 wjazd do strefy za przepustkami.
STREFA III kolor biały - nieograniczony dostęp