ERP Comarch Optima - GRAFKOM Systemy Komputerowe


Przejdź do treści

ERP Comarch Optima

ERP Comarch
Zamów wersję demo
Zamów Comarch ERP Optima w modelu usługowym
Moduły
Opis ważniejszych zmian w wersji 2018.0.1

         
Szanowni  Państwo!
  
  Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima    2018.0.1.
  
  Nowa odsłona systemu Comarch   ERP Optima to dostosowanie programu do zmian w przepisach   prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność   systemu i  poprawiają jego ergonomię.
  
  Ponad 90 nowości   i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca
  z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.
  
  Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały   najważniejsze zmiany w programie,   a także filmy instruktażowe szczegółowo opisujące wybrane   nowości. Więcej informacji poniżej w mailu.
            
Zmiany   w nowej wersji comarch erp optima zwiĄzane ze zmianami
  w przepisach:
                   
                
                   
Umożliwiliśmy naliczenie     deklaracji rocznej CIT-8(25)     z załącznikami: CIT-8/O(12),     CIT-D(5),     CIT-ST(7),     CIT-ST/A(5),     CIT-BR(3)     na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego     zaczynającego się po 31.12.2016 r.
                                   
                   
Udostępniliśmy wysyłkę     deklaracji VAT-9M(6 i     7) do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
                                   
                   
Przygotowaliśmy konwersję listy KŚT2010 do KŚT2016     wraz z podmianą na kartach środków trwałych.
                                   
                   
Umożliwiliśmy odnotowanie przydzielanego przez ZUS     indywidualnego rachunku składkowego i realizację     przelewów do ZUS od 1.01.2018 na ten nowy rachunek, zgodnie z ustawą z dnia     11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych     oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw     (Dz.U. 2017, poz. 1027).
                                   
                   
Wprowadziliśmy zmiany w naliczaniu składek na FGŚP     za pracowników spokrewnionych z pracodawcą oraz osoby współpracujące     zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie     niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach     cywilnych (Dz.U. 2017, poz. 1557).
                                     
            
NowoŚci   Comarch ERP Optima 2018.0.1, ktÓre zasługujĄ na szczegÓlnĄ uwagĘ:
                   
                
                   
Dodaliśmy możliwość     generowania opisu     analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta     księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu
    i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa     przychodów
    i kosztów oraz dokumenty polecenia księgowania).
                                   
                   
Umożliwiliśmy dodanie dowolnej liczby działalności     na formularzu kwot indywidualnych wspólnika.
                                   
                   
Udostępniliśmy funkcję weryfikacji kontrahentów unijnych     w bazie VIES.
                                   
                   
Wprowadziliśmy automatyczną weryfikację statusu VAT     kontrahenta na dokumentach handlowych z zapisywaniem historii wyników weryfikacji     podatnika VAT do bazy danych.
                                   
                   
Umożliwiliśmy automatyczny import i eksport     danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów.
                                   
                   
Przygotowaliśmy nową wersję pomocy do programu     dostępną pod przyciskiem F1.
                                   
                   
Udostępniliśmy bezpośrednią     integrację z kurierem DPD     oraz rozwinęliśmy mechanizm wysłania paczek za pomocą Sendit.
                                   
                   
Wprowadziliśmy funkcjonalność     usuwania rozliczeń     z poziomu listy dokumentów     handlowych generujących płatność.
                                   
                   
Dodaliśmy na dokumentach     handlowo magazynowych, na zakładce [Kontrahent]     pole z     pocztą kontrahenta,     które jest przenoszone na wydruki.
                                   
                   
Umożliwiliśmy dodanie w     programie logo     firmy, które jest drukowane na dedykowanych wydrukach Faktury Sprzedaży.
                                   
                   
Dodaliśmy możliwość seryjnego ustawienia granicy ceny     (minimalnej marży
    i maksymalnego rabatu) oraz seryjnego     ustawienia kategorii sprzedaży
    i zakupu
    dla towarów zaznaczonych na liście.
                                   
                   
Na listach dokumentów     handlowo magazynowych udostępniliśmy opcję seryjnej zmiany kategorii z nagłówka dokumentu.
                                   
                   
Wprowadziliśmy funkcję     przeglądania działań wykonywanych przez Serwis Operacji Automatycznych.
                                   
                   
Dodaliśmy kontrolę limitu 14/60 dni w roku dla     zasiłku opiekuńczego.
                                   
                   
Umożliwiliśmy wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń     z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłkowych.
                                     
                   
WprowadziliŚmy   nastĘpujĄce funkcje poszerzajĄce integracjĘ
  z ERP 4.0:
                   
                
                   
W module Analizy BI dodaliśmy     raporty prezentujące dane rozbite przez wymiary analityczne oraz     wprowadziliśmy raporty z obszaru ankiet CRM oraz Ewidencji Dodatkowej.     Przygotowaliśmy także nowe miary i wymiary m.in. w raportach Rezerwacji     Odbiorców oraz Serwisu.
                                   
                   
Rozszerzyliśmy współpracę z Comarch Mobile     o możliwość wypełniania na urządzeniach mobilnych ankiet wysłanych z Comarch ERP Optima.     Wypełnione ankiety synchronizowane są wraz z powiązanym zadaniem lub     kontaktem do modułu CRM Plus w Comarch     ERP Optima. Funkcjonalność będzie dostępna     we współpracy z wersją 2018.0.1 Comarch     Mobile.
              
                   
Poznaj więcej nowości i ulepszeń, zapoznając się z ulotką Comarch ERP Optima 2018.0.1.
            
                
              
POBIERZ DOKUMENT
              
              
                   
Przygotowaliśmy dla Ciebie także prezentację kluczowych nowości:
            
                
              
POBIERZ
              
              
                   
Zobacz także filmy   instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe   funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu.
  
Handel:
  
     
 • SENT        - monitorowanie przewozu towarów wrażliwych
 •    
 • Współpraca z kurierami
 •   
  
Księgowość:
  
     
 • Wiele        działalności
 •    
 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016
 •    
 • Automatyczny        import i eksport danych IWD
 •    
 • Opis        analityczny
 •   
  
Płace i   Kadry:
  
     
 • Limit        urlopu - pierwsza praca oraz okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy
 •    
 • Kontrola limitu zasiłku opiekuńczego
 •    
 • Indywidualny rachunek ZUS
 •   
            
Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do pobierania nowej wersji!   Najnowszą wersję znajdziecie Państwo:
            
                
                   
Na Indywidualnych Stronach Klientów
    
                        
                    
POBIERZ WERSJĘ
                    
                      
              
       
Copyright © GRAFKOM Systemy Komputerowe 2002-2018
34-100 Wadowice
ul. Trybunalska 4
NIP  5510019283
Wróć do spisu treści