Suma punktów
Carpathia Cup
po Złotym Bucie


Strona w opracowaniu
Nazwisko Imię Klasa Kraj Klub Nr buta Punktacja Carpathia
Surówka Mateusz B-1 PL Durango Rimo 41 3568
Zahradka Jiri B-2 CZ   44 3116
Sołek Jolanta B-2 PL Durango Rimo 39 1800
Kukułka Kazimierz B-3 PL     2940
Gadziomski Bartosz B-3 PL Biały Kieł 43 1800
Surówka Mateusz C-1 PL Durango Rimo 41 3600
Rzidky Tomasz C-1 CZ   46 3016
Płaneta Witold C-1 PL   43 2742
Drozdova Kristyna C-1 CZ BKM 41 2410
Krkoska Stepan C-1 CZ   44 1509
Godycki Janusz C-1 PL Ustronia 41 1152
Ratymirski Andrzej C-1 PL   43 1126
Kwiatkowski Filip C-1 PL   41 1021
Dudek Jan C-1 PL Ustronia 40 775
Spitalsky Stefan C-1 CZ BKM 44 754
Zdrahal Petr C-2 CZ Prostejov I 43 1800
Bahulik Vaclav C-2 CZ BKM 44 1368
Julinek Jan C-2 CZ BKM 43 1318
Łaptas Sylwester C-2 PL   43 1240
Dudek Jan C-2 CZ BKM 44 1219
Korzeniowski Michał C-2 PL   42 360
Bessman Janusz C-2 PL Balto 42 266
Greń Krzysztof C-2 PL     264
Szymla Edward C-3 PL Biały Kieł 40 1800
Filo Daniel C-3 SL   43 1800
Kurpaska Zofia C-3 PL Biały Kieł 37 924
Fargasova Miroslava SD CZ   37 3307
Fargasova Miroslava SD CZ   37 3307
Szczepańczyk Stanisława SD PL Ustronia 23 1653
Szczepańczyk Stanisława SD PL Ustronia 23 1653
Krkoska Sarka SD CZ   41 1616
Krkośka Jilji SM CZ Besk. Club Musheru 42 4274
Balaź Roman SM CZ   44 3590
Płaneta Paweł SM PL   44 3210
Kuvik Michał SM CZ   43 2662
Juszczyk Grzegorz SM PL Durango Rimo 42 2488
Sadlik Nikodem SM PL Ustronia 43 2085
Kasprzyk Kamil SM PL Durango Rimo 43 1428
Rućka Bronislav SM CZ BKM 41 1416
Pawlik Michał SM PL Relaks - Wysoka 44 1399
Brattli Inge SM Norw.   42 1095
Sobota Jacek SM PL Ustronia 43 1072
Płonka Adam SM PL Relaks - Wysoka 42 996
Grzegorczyk Ireneusz SM PL   42 147


Ostatnia aktualizacja 11/11/99
Przez Gosia
E-mail: andrzej@grafkom.pl

Regulamin wewnętrzny Carpathia Cup:

 1. Nazwa Pucharu : Carpathia Cup
 2. Juniorzy klasyfikowane roczniki 1982 - 1988 (od 13 do 18 lat)
 3. Punktacja:
 4.  Bernartice

  1800 punktów

  Pustevny

  2000 punktów

  Bila

  1900 punktów

  Wysoka

  1900 punktów

  Zawoja

  1900 punktów

  Kubalonka

  2000 punktów

  Woszczyce

  1800 punktów

  Domony

  1900 punktów

  Pomiechówek

  1000 punktów

  Reszta punktów - strata w sekundach do pierwszego miejsca (1sek=1 pkt.)

  Aby zostać sklasyfikowanym w pucharze, należy wziąć udział w minimum pięciu zawodach. Ogłoszenie wyników juniorów w ostatniej edycji pucharu.

 5. Kategorie:
 6. SK - 1 pies + narty

  Pulka - 1-3 psy + pulka+narty (w warunkach bezśniegowych: 1-3 psy + roll-pulka)

  Podział na kobiety i mężczyzn - w przypadku 5 uczestników w każdej klasie.

  W zawodach na śniegu nie dopuszcza się do startu osoby na butach.

  B1, B2, B3 (w Czechach samo B) 4-6 psów

  C1, C2, C3 (w Czechach samo C) 2-4 psy

  A 6-8 psów

  W zawodach na wózkach w klasie A maksymalnie 6 psów.

 7. Wyposażenie:

Wózki

Sanie

 

Zawody na wózkach - zawodnik ma obowiązek startowania w kasku, osoby bez kasku nie zostaną dopuszczone do startu.

Numer startowy musi być umieszczony w widocznym miejscu.

 

8. Kontrola psów i sprzętu - wyrywkowa

9. Kary: za pierwsze przewinienie upomnienie, za drugie przewinienie odjęcie 100 punktów.

10. Cisza nocna obowiązuje od 22.00-6.00. Za nieprzestrzeganie ciszy grozi dyskwalifikacja.

11. Protesty - pisemnie do godziny po zakończeniu swojego biegu.

12. Kary za jawne naruszenie regulaminu:

13. Dokumenty:

14. Losowanie: na pierwszych zawodach: 1 grupa w każdej klasie (10 zawodników) wybrana na podstawie wyników z zeszłego sezonu, resztę zawodników losujemy. Na kolejnych zawodach pierwsza dziesiątka wg wyników z poprzednich zawodów, resztę zawodników losujemy.

15. Losowanie odbywać się będzie w piątki.

 

Komitet organizacyjny Carpathia Cup:

Race Marshall - Jan Valu, Dorota Godycka

Trail Boss - Radoslav Drozd

Sędzia Główny: - Miroslav Kletensky, Aleksandra Krzywoń


Vnitřní závodní řád Carpathia Cup

1.Junioři : od 13 – 18 let ( ročník narození 1982 – 1988 )

2. Hodnocení : za umístění na 1. místě

Bernartice

1800 bodů

Pustevny

2000 bodů

Bílá

1900 bodů

Zawoja

1900 bodů

Woszczyce

1800 bodů

Wysoka

1900 bodů

Ustroń – Kubalonka

2000 bodů

Domony

1900 bodů

Pomiechówek

1000 bodů

Hodnocení závodníků na 2. , 3. A dalším místě :

Počet bodů za 1. Místo minus časová ztráta ( v závodě) na vítěze ve vteřinách

( 1 vteřina = 1 bod )

3. Kategorie

Sk 1 pes + běžky

Pulka 1 – 3 psy + pulka + běžky

( v bezsněhových podmínkách : 1 – 3 psy + roll-pulka )

Samostatné hodnocení kategorie “ženy” a “muži” pouze za účastí min. 5 závodníků . V závodě na sněhu může startovat pouze závodník s lyžemi !

B1 , B2 , B ( v Polsku B3) 4 – 6 psů
C1 , C2 , C ( v Polsku C3) 2 – 4 psy
A 6 – 8 psů

 

Závody na kárách : v kategorii A max. 6 psů

4. Vybavení

Káry:

  • vodítko
  • brzda
  • ve třídě B, A – zajišťovací lano

Saně:

  • brzda
  • vak
  • kotva
  • ve vaku : vodítko , botičky , náhradní postroj a obojek
  • V Bernarticích v kategorii B , A je povolen start na tříkolkách.

5. V závodech na kárách je soutěžící povinen používat ochrannou přilbu . Bez této ochranné

přilby nebude připuštěn ke startu.

6. Startovní číslo musi být umístěno na viditelném místě .

7. Kontrola psů a vybavení – namátkově

8. Penalty: za první provinění - napomenutí

za druhé provinění - odnětí 100 bodů

9. Noční klid: od 22 – 6 .hodin

Za nedodržování nočního klidu hrozi diskvalifikace

10. Protesty ( bez poplatku ) – písemně do 1 hod. po skončení svého závodu .

11. Penalty za zjevné porušení závodního řádu :

  • napomenutí
  • odnětí 100 bodů
  • diskvalifikace

12. Doklady :

  • -průkaz původu nebo pas
  • očkovací průkaz
  • osvědčení o nakazové situaci v místě původu
  • vakcinace proti vzteklině , FCC , HCC , parvo

13. Losování :

První závod : 1.skupina v každé třídě ( závodníků ) bude nasazená podle výsledků

minulé sezóny , zbývající závodníci budou nalosování .

Další závody : prvních 10 závodníků podle výsledků z předchazejících závodů , další

závodníci budou nalosování .

14. Losování startovních čísel bude prováděno v pátek před závodem .

 

Organizační výbor Carpathia Cup :

Ředitel závodu : Jan Valů , Dorota Godycka

Ředitel trati : Radoslav Drozd

Hlavní rozhodčí : Miroslav Kletenský , Aleksandra Krzywoń


Inner regulations - Carpathia Cup

 1. Juniors – classified annals ( 1982 - 1988 ) from 13 to 18 years of age
 2. List of points :
 3. Bernartice 1800 points
  Pustevny 2000 points
  Bílá 1900 points
  Woszczyce 1800 points
  Wysoka 1900 points
  Zawoja 1900 points
  Ustroń - Kubalonka 2000 points
  Pomiechówek 1000 points
  Domony 1900 points

  Rest of points - ( loss in seconds ) comparing to first position

 4. Categories :
 5. Sk dog+ski

  Pulka 1 - 3 dogs + pulka + ski

  No snow weather condition 1 - 3 dos + roll-pulka

  Division between man and woman - only in case five competitors in each class.

  B1 , B2 , B3 4 - 6 dogs
  C1 , C2 , C3 2 - 4 dogs
  A 6 - 8 dogs

  Class A - cart competition , max 6 dogs

 6. Equipment :

Carts:

  • leash
  • Brake
  • ( A, B class ) snub line

Sled:

  • brake
  • Bag
  • Snow hook
  • Spare bag contains : leash ,booties , collar , harness
  • Bernartice - three weel carts ara allowed in B, A class
 1. Cart competition - competitor without helmet is not allowed to start . Helmet must be worn.
 2. Start number must be located in visible place
 3. Equipment and dog`s control - casual
 4. Penalties :first guilt - warning ( verbal )
 5. Second guilt - 100 points loss

 6. Night`s silence - between 10 p.m. - 6 a.m. Competitors must follow this rule. If not=disqualification
 7. Protests - ( in written ) 1 hour after your race
 8. Penalties:
  • verbal warning
  • Blame
  • Loss of points
  • Disqualification
 1. Documents :
  • the dog`s pedigree ( only for registered dogs )
  • vacination certificate
  • health certificate
 1. Drawing
 2. Firs event - first group in each class ( ten competitors ) will be chosen in a procedure based on the last season result . Rest competitors will be chosen in lottery .

  Next event - firs ten competitors according to last race result

  Rest of competitors will be chosen in lottery.

 3. Drawing willtake place on Fridays

 

 

Commitee Of Organizers :

Race Marshall : Jan Valů , Dorota Godycka

Trail Boss : Radoslav Drozd

Chief timer : Miroslav Kletenský , Aleksandra Krzywoń