Zdjęcia wykonali: Foto - Karol Graczyński, Dariusz Kołakowski, Jerzy Prochal, Dariusz Góra.

Powrót