KARTA ZGŁOSZENIA

 Zawodnika obowiązuje zaświadczenie lekarskie, że jest zdrowy na ciele i umyśle wydane przesz lekarza sportowego (do 21 lat zaświadczenie darmowe a starsi płacą 50 zł) może być zaświadczenie od lekarza rodzinnego. Trudno, ma być.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

IMIĘ I NAZWISKO .......................................................................

(Name, Vorname)

DATA URODZENIA ......................................................................

(Gegurtadatum)

ADRES .+tel...........................................................................................

(Adresse)

............................................................................................................

 

e-mail..................................................................................................

 

NARODOWOŚĆ .............................................................................

(Staatsangeharigkeit)

KLUB ...............................................................................................

(Vertein)

KLASA .............................................................................................

(Klasse)

NUMER BUTÓW ...........................................................................

(Schuhgrosse)

 

Obowiązkiem uczestnika jest przedłożenie dokumentów psów:

-         rodowód,

-         aktualne świadectwo zdrowia,

-         świadectwo szczepień,

Ilość osób towarzyszących maszerowi .............................................

 

1. Ze szczegółowym regulaminem Wyścigu, uczestnicy zostaną zapoznani na odprawie w piątek.

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć będą do organizatora.

3. Każdy z uczestników bierze na siebie odpowiedzialność cywilną i finansową za zaistniałe wypadki oraz za ewentualne szkody spowodowane przez jego psy.

4. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Wyścigu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za start, bez względu na to, czy zawodnik wystartuje.

 

............................                                                ...............................

              data                                                                                               podpis

 

Rasa psa Imię i przydomek psa Rodowód nr (dot. klas 1-4) Data urodzenia
       
       

ZGŁOSZENIA:
Pisemne lub przez internet do 14 dnia przed imprezą
. (Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują kompletu upominków starowych)

Prosimy o podanie ilości osób towarzyszących.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Sekretariat Wyścigu:

Radocka Góra 34-105 Wysoka

tel: +48 338737780, +48 692 73 43 63,
e-mail: radocka@wp.pl

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata startowa wpłacana w Biurze Zawodów w piątek  w Domu Pielgrzyma wynosi 50 PLN od maszera i 10 PLN za osobę towarzyszącą.

W tym organizatorzy zapewniją gorące napoje i posiłki na mecie, poczęstunek na WIECZORZE MASZERA. Również dyplomy, upominki i nagrody rzeczowe oraz puchary.

MIEJSCE WYŚCIGÓW

   Tegoroczna trasa będzie taka sama jak zeszłoroczna. Start i Meta usytuowane będą na szczycie Radockiej Góry w gospodarstwie rodziny Wróblów. Długość nie przekroczy 10 km. Jeśli nie będzie śniegu – będzie nieco krótsza.

Organizatorzy proszą o telefoniczny kontakt tuż przed przyjazdem. Gdyby spadł śnieg, potrzebny będzie sprzęt zimowy.

Powrót